Geschiedenis

Op het tuinencomplex aan de Burgemeester Kremerweg begonnen een aantal enthousiaste mensen een Jeu de Boules clubje wat resulteerde in het oprichten van onze vereniging op 16 april 2002.  

Drie banen van klei en grind werden aangelegd en een aftands tuinhuisje deed dienst als kantine waar koffie of thee kon worden gezet.

Ondanks de soms meest barre weersomstandigheden werd er altijd gespeeld, met veel inspanning werd eerst de laag sneeuw weg geschept waarna met dikke jassen het spelen kon aanvangen. Kwade tongen beweren dat dit uitsluitend met het gebruik van ruime hoeveelheden “Beerenburg” kon worden volgehouden. Storm of regen, niets kon deze ijzeren ballenvreters weerhouden om te boulen. Dankbaar werd enige jaren later gebruikgemaakt van de oude brandweergarage v/h transportbedrijf Steenbergen waar eindelijk overdekt kon worden gespeeld.

Door de aangekondigde sloop van dit onderkomen moest men naarstig op zoek naar een andere locatie. Door het bestuur en de leden van Korfbalvereniging Vriendenschaar aan de Groene Zoom werden de leden van de Jeu de Boules warm ontvangen, d.w.z. er werd weliswaar buiten gespeeld, maar men had een leuk clubhuis om na afloop genoeglijk te vertoeven. Door het sterk toegenomen aantal nieuwe leden ontstond de behoefte aan een eigen onderkomen. Na jaren overleg met de Gemeente Bodegraven en vooral met behulp van de Stichting Buitensport Verenigingen kon eindelijk het contract op 7 april 2010 met wethouder Vroomen worden getekend.

Met behulp van sponsoren en door de inzet van de vele vrijwilligers waarbij menige vakantiedag werd opgeofferd en besteed aan de bouw van een eigen Jeu de Boules complex aan de Groene Zoom 6 is met vallen en opstaan een geweldige prestatie verricht. 32 (deels verlicht) buiten banen, 10 verwarmde binnenbanen en een gezellig clubhuis werden in eigen beheer gerealiseerd. In de jaren daarna zijn er nog 36 zonnepanelen geplaatst zodat nagenoeg in de eigen energiebehoefte kan worden voorzien.

Ook de vereniging veranderde. Werd eerst uitsluitend recreatief gespeeld, thans speelt een flink aantal leden regionale en landelijke competities. OSB heeft inmiddels een prominente plaats veroverd en met de boulers in de blauwe clubkleuren wordt bij toernooien ernstig rekening gehouden.

Ook de recreant vindt bij OSB zijn plek. Steeds meer adspiranten sluiten zich aan en gooien op de speelmiddagen en avonden met plezier een balletje. Omdat tijdens het spelen het lot bepaalt wie met wie speelt ontstaat automatisch een mix van recreanten en competitiespelers. Het grote voordeel hiervan is dat  de recreant zich ontwikkelt: niet zelden tot weer een competitiespeler.

Inmiddels hebben vele toernooien op ons park plaatsgevonden. Het bekendste toernooi is ongetwijfeld het jaarlijkse Bedrijventoernooi met honderden deelnemers per toernooi.