Lidmaatschap en Contributie

De contributie voor het jaar 2024 bedraagt € 100,- inclusief NJBB licentie.
Opzegging lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar.

U kunt het lidmaatschap van Jeu de Boules vereniging OSB Bodegraven aanvragen via onderstaande link. 

Aanvraagformulier lidmaatschap