Toernooien

Bedrijventoernooi  16 juni 2018

Deelnemende bedrijven kunnen inschrijven middels het mailadres van de technische commissie of het e-mail adres mariusbatelaan@hetnet.nl.

Zaterdag 12  mei a.s. organiseren wij het  "aspergetoernooi voor leden .
Aanvang 13.00 uur.

Zaterdag 8 juli vindt het "Midzomertoernooi" plaats. Een doublette toernooi. Inschrijven 5 euro p.p. Prijzen in natura.

Zondag  9 september "Bodegraafs open toernament" Eveneens een doublette toernooi. Inschtijven 5 euro p.p. Prijzen in natura.

Inschrijvingen voor bovenstaande toernooien middels de hieronder geplaatste blauwe button (On-Tip).
Voor vragen over alle te spelen toernooien, ook die gespeeld worden gebruik makend van de inschrijving van On-Tip kan kontakt opgenomen met Gineke van Dommelen.
Telefoon: 06 23775532
E-mail: ginekevandommelen@gmail.com

Naast deze toernooien zijn er een aantal toernooien voor leden . Deze zijn in de kalender genoteerd.

Inschrijven toernooi

Informatie over het toernooi